2022-12-31

Národní plán doučování

I ve druhé polovině školního roku 2022/2023 bude probíhat realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy. Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid - 19.