Škola Paměti národa

DOKUMENTY ŠKOLY

Čipový systém STÁHNOUT
Klasifikační řád STÁHNOUT
Objednávka čipů STÁHNOUT
Preventivní program STÁHNOUT
Principy hodnocení žáků STÁHNOUT
Rozvojový program MŠMT "Podpora vzdělávání cizinců ve školách" - závěrečná zpráva STÁHNOUT
Řád školní družiny pro žáky STÁHNOUT
Řády odborných učeben STÁHNOUT
Školní řád STÁHNOUT
Školní řád - dodatek Covid STÁHNOUT
Školní učební plán 1. st. STÁHNOUT
Školní učební plán 2. st. STÁHNOUT
Školský vzdělávací program školní družina STÁHNOUT
ŠVP - charakteristika školy STÁHNOUT
Vnitřní řád školní družina STÁHNOUT
Vnitřní řád školní jídelna STÁHNOUT
Výroční zpráva 2018/2019 STÁHNOUT
Závěrečná zpráva - Rozvojový program MŠMT "Podpora vzdělávání cizinců ve školách " - 2018 STÁHNOUT