DOKUMENTY ŠKOLY

Obecné
Čipový systém STÁHNOUT
Objednávka čipů STÁHNOUT
Preventivní program STÁHNOUT
Školní učební plán 1. st. STÁHNOUT
Školní učební plán 2. st. STÁHNOUT
Školský vzdělávací program školní družina STÁHNOUT
ŠVP - charakteristika školy STÁHNOUT
Výroční zpráva 2019/2020 STÁHNOUT
Výroční zpráva 2020/2021 STÁHNOUT
Výroční zpráva 2021/2022 STÁHNOUT
Výběrová řízení
Dohoda o ukončení smlouvy - výběrového řízení STÁHNOUT
výběrové řízení programu Výzva 80 STÁHNOUT
Výsledek výběrového řízení - multifunkční pánev_2023/7 STÁHNOUT
Dotační programy
Dotační program_2022 STÁHNOUT
Rozvojový program MŠMT "Podpora vzdělávání cizinců ve školách" - závěrečná zpráva STÁHNOUT
Závěrečná zpráva - Rozvojový program MŠMT "Podpora vzdělávání cizinců ve školách " - 2018 STÁHNOUT
Školní řády
Klasifikační řád 2023 STÁHNOUT
Řád venkovního dětského hřiště STÁHNOUT
Řády odborných učeben STÁHNOUT
Školní řád - dodatek Covid STÁHNOUT
Školní řád 2023 STÁHNOUT
Vnitřní řád ŠJ 2023 STÁHNOUT
Vnitřní řád školní družiny pro žáky STÁHNOUT