DOKUMENTY ŠKOLY

Obecné
Čipový systém STÁHNOUT
Objednávka čipů STÁHNOUT
Preventivní program STÁHNOUT
Školní učební plán 1. st. STÁHNOUT
Školní učební plán 2. st. STÁHNOUT
ŠVP - charakteristika školy STÁHNOUT
Výroční zpráva 2019/2020 STÁHNOUT
Výroční zpráva 2020/2021 STÁHNOUT
Výroční zpráva 2021/2022 STÁHNOUT
Výroční zpráva 2022/2023 STÁHNOUT
Žádost ISIC STÁHNOUT
Výběrová řízení
Dohoda o ukončení smlouvy - výběrového řízení STÁHNOUT
výběrové řízení programu Výzva 80 STÁHNOUT
Výsledek výběrového řízení - multifunkční pánev_2023/7 STÁHNOUT
Dotační programy
Dotační program_2022 STÁHNOUT
NPO KOMPONENTA 3.1 STÁHNOUT
NPO KOMPONENTA 3.1 2024 STÁHNOUT
NPO KOMPONENTA 3.1 digitální technologie STÁHNOUT
NPO KOMPONENTA 3.1 Distance STÁHNOUT
OP JAK Šablony I STÁHNOUT
Rozvojový program MŠMT "Podpora vzdělávání cizinců ve školách" - závěrečná zpráva STÁHNOUT
Závěrečná zpráva - Rozvojový program MŠMT "Podpora vzdělávání cizinců ve školách " - 2018 STÁHNOUT
Školní řády
Klasifikační řád 2023 STÁHNOUT
Preventivní program 2023/2024 STÁHNOUT
Řád venkovního dětského hřiště STÁHNOUT
Řády odborných učeben STÁHNOUT
Školní řád - dodatek Covid STÁHNOUT
Školní řád 2024 STÁHNOUT
ŠVP školní družina STÁHNOUT
Vnitřní řád ŠJ 2023 STÁHNOUT
Vnitřní řád školní družiny pro žáky STÁHNOUT