DOKUMENTY ŠKOLY

Čipový systém STÁHNOUT
Dodatek k vnitřnímu a provoznímu řádu ŠJ k 1.9.2021 STÁHNOUT
Dohoda o ukončení smlouvy - výběrového řízení STÁHNOUT
Klasifikační řád STÁHNOUT
Objednávka čipů STÁHNOUT
Preventivní program STÁHNOUT
Principy hodnocení žáků STÁHNOUT
Rozvojový program MŠMT "Podpora vzdělávání cizinců ve školách" - závěrečná zpráva STÁHNOUT
Řád školní družiny pro žáky STÁHNOUT
Řády odborných učeben STÁHNOUT
Školní řád STÁHNOUT
Školní řád - dodatek Covid STÁHNOUT
Školní učební plán 1. st. STÁHNOUT
Školní učební plán 2. st. STÁHNOUT
Školský vzdělávací program školní družina STÁHNOUT
ŠVP - charakteristika školy STÁHNOUT
Vnitřní řád školní družina STÁHNOUT
Vnitřní řád školní jídelna STÁHNOUT
výběrové řízení programu Výzva 80 STÁHNOUT
Výroční zpráva 2019/2020 STÁHNOUT
Výroční zpráva 2020/2021 STÁHNOUT
Závěrečná zpráva - Rozvojový program MŠMT "Podpora vzdělávání cizinců ve školách " - 2018 STÁHNOUT