ZÁJMOVÉ KROUŽKY

Kroužek Vyučující Termín
PZ ČJ 9.C N. Dvořáková ÚT 7:00 - 7:45
PZ ČJ 9.B A. Pokorná ST 7:00 - 7:45
PZ ČJ 9.AD A. Pokorná PÁ 7:00 - 7:45
PZ M 9.B J. Pokorná PÁ 7:00 - 7:45
PZ M 9.AD M. Urbanová ČT 7:00 - 7:45
PZ M 9.C M. Černohorská PÁ 7:00 - 7:45
Dramatický kroužek Š. Švecová ST 14:00 - 15:30
Angličtina 2. roč. H. Stoupová ST 13:00 - 13:45
Šachy 1 L. Šilar ST 13:15 - 14:00
Šachy 2 L. Šilar ST 14:15 -15:00
Věda nás baví 2. - 5. ročník PO 14:00 - 15:00
Basketbal BK Studánka ST 14:00 - 15:00