ŠKOLSKÁ RADA

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy (§167 a §168 zákona 561/2004 Sb. - školský zákon). Na ZŠ Pardubice, Štefánikova 448 se školská rada skládá z těchto členů:

ČLENOVÉ

Zástupce
Mgr. Zorka Večeřová, Ph.D.
JUDr. Pavel Kosek
MUDr. Marika Vondráková
Mgr. Jana Medková
Mgr. Jana Šťastná
Ing. Vladimír Martinec