ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU

1. pololetí
Začátek 1.9.2020
Konec 28.1.2021
2. pololetí
Začátek 1.2.2021
Konec 30.6.2021
Vánoční dílny
Prázdniny
Podzimní 29.10. - 30.10.2020
Vánoční 23.12.2020 - 3.1.2021
Pololetní 29.1.2021
Jarní 15.2. - 21.2.2021
Velikonoční 1.4.2021
Pedagogické rady
1. čtvrtletí 2.11.2020
2. čtvrtletí 25.1.2021
3. čtvrtletí 7.4.2021
4. čtvrtletí 23.6.2021
Schůzky rodičů s učiteli školy
Konzultace středa 3. 6. 2020
Třídní schůzky pondělí 2.11.2020
Konzultace středa 6.1.2021
Třídní schůzky středa 7.4.2021
Konzultace pondělí 7.6.2021
Velikonoční dílny
Slavnostní rozloučení s 9.roč.
Lyžařské výcviky
1. stupeň 11.1.2021 - 15.1.2021
2. stupeň 1.2.2021 - 5.2.2021
2. stupeň 8.2.2021 - 12.2.2021