ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU

1. pololetí
začátek 1. 9. 2021
konec 31. 1. 2022
2. pololetí
začátek 1. 2. 2022
konec 30. 6. 2022
Vánoční dílny
Vánoční dílny 15. 12. 2021
Prázdniny
Podzimní 27. 10. - 29. 10. 2021
Jarní 28. 2. - 6. 3. 2022
Vánoční 23. 12. - 2. 1. 2022
Velikonoční 14. 4. 2022
Pololetní 4. 2. 2022
Pedagogické rady
1. čtvrtletí 8. 11. 2021
2. čtvrtletí 24. 1. 2022
3. čtvrtletí 11. 4. 2022
4. čtvrtletí 22. 6. 2022
Schůzky rodičů s učiteli školy
Třídní schůzky 8. 11 . 2021
Konzultace 5. 1. 2022
Třídní schůzky 11. 4 . 2022
Konzultace 6. 6. 2022
Velikonoční dílny
dílny 6. 4. 2022
Slavnostní rozloučení s 9.roč.
9. ročníky 29. 6. 2022
Lyžařské výcviky
Lyžařský výcvik 10. - 14. 1. 2022
Lyžařský výcvik 17. 1. - 21. 1. 2022
Lyžařský výcvik 7. 2. - 11. 2. 2022