ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU

1. pololetí
začátek: 1. 9. 2022
konec 31. 1. 2023
2. pololetí
začátek: 1. 2. 2023
konec: 30 . 6. 2023
Vánoční dílny
Vánoční dílny 14. 12. 2023
Prázdniny
Podzimní: 26. 10. - 27. 10. 2022
Jarní: 6. 3. 2023 - 12. 3. 2023
Vánoční: 23. 12. 2022 - 2. 1. 2023
Velikonoční: 6. 4. 2023
Pololetní: 3. 2. 2023
Pedagogické rady
1. čtvrtletí: 7. 11. 2022
2. čtvrtletí 25. 1. 2023
3. čtvrtletí 12. 4. 2023
4. čtvrtletí 26. 6. 2023
Schůzky rodičů s učiteli školy
Třídní schůzky: 7. 11. 2022
Konzultace: 9. 1. 2023
Třídní schůzky: 12. 4. 2023
Konzultace: 5.6.2023
Velikonoční dílny
Velikonoční dílny 3. 4. 2023
Slavnostní rozloučení s 9.roč.
9. ročníky 29. 6. 2023
Lyžařské výcviky
Lyžařský výcvik 20. - 24. 2. 2023