ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU

1. pololetí
začátek 4. 9. 2023
konec 31. 1. 2024
2. pololetí
začátek 1. 2. 2024
konec 28. 6. 2024
Vánoční dílny
termín 13. 12. 2023
Prázdniny
Podzimní 26. 10. - 27. 10. 2023
Vánoční 23. 12. 2023 - 2. 1. 2024
Pololetní 2. 2. 2024
Jarní 11. 3. 2024 -17. 3. 2024
Velikonoční 28. 3. 2024 - 1. 4. 2024
Pedagogické rady
1. čtvrtletí 6. 11. 2023
2. čtvrtletí 24. 1. 2024
3. čtvrtletí 15. 4. 2024
4. čtvrtletí 20. 6. 2024
Schůzky rodičů s učiteli školy
třídní schůzka 6. 11. 2023
třídní schůzka 8. 1. 2024
třídní schůzka 15. 4. 2024
třídní schůzka 3. 6. 2024
Jarní dílny
Jarní dílny 25. 3. 2024
Slavnostní rozloučení s 9.roč.
9. ročníky 27. 6. 2024
Lyžařské výcviky
II. stupeň 8. 1. - 12. 1. 2024