O ŠKOLE

Naše škola…

…byla postavena ve dnešní Štefánikově ulici, její stavba trvala pouhých 146 dní a za zmínku jistě stojí ta skutečnost, že při ní bylo v Pardubicích poprvé použito parního motoru (1895).

…definitivní podobu dostává v roce 1901, kdy je přistavěn křídelní trakt v dnešní Malé ulici.

…v současné době má kolem 550 žáků. … zaměstnává pouze kvalifikované pedagogické pracovníky.

…nabízí angličtinu od 1. třídy a druhý cizí jazyk od 6. třídy.

…od 6. třídy nabízí také studijní program změřený na počítačovou grafiku.

…pořádá každoročně jazykové exkurze do Německa, Rakouska nebo do Velké Británie.

…organizuje pro žáky školy v přírodě, adaptační pobyty a lyžařské kurzy i na 1. stupni.

…je úspěšná v čerpání evropských dotací z OPVK a OPVVV.

…je zapojená do řady úspěšných projektů – Čtení pomáhá, Krokus, Post Bellum, Recyklohraní, Normální je nekouřit, Ovoce do škol apod.

…realizuje vlastní projekty zaměřené na prevenci patologických jevů (Velcí malým, Barevné volby), rozvoj čtenářství (Kniha nad zlato).

…spolupracuje s Krajskou knihovnou a Univerzitou HK, Policií ČR i Městskou policií.

…pro žáky otvírá celou řadu odborně vedených zájmových kroužků např. jazykových, sportovních, uměleckých, vaření, přípravy na přijímací zkoušky, keramiky, jógy apod.

…zřizuje školní poradenské pracoviště zahrnující práci školní psycholožky, výchovného poradce, speciálního pedagoga a školního metodika prevence.

…poskytuje péči integrovaným žákům – poskytuje péči dyslektické a logopedické a osobní asistentky každému žákovi, který péči potřebuje.

…se účastní soutěží v anglickém, německém i ruském jazyce, matematice, zeměpise, chemii, každoročně dosahuje velmi dobrých výsledků v krajských i celostátních kolech.

…je pravidelně velmi úspěšná v přijímacím řízení na střední školy z pátých i devátých ročníků.

…poskytuje dětem bezpečné prostředí a příjemnou školní atmosféru.

…je vůči rodičům vstřícná a přátelská, u školy jsou zajištěna místa pro krátkodobé parkování.

…je dobrou volbou pro všechny, pro které je kvalitní vzdělání prioritou a základem pro další studium.