ŠKOLNÍ DRUŽINA

Školní družina je v provozu od pondělí do pátku

- ráno od 6:00 do 7:45 (do 7:25 je možno dát žáka do ranní družiny, poté se již přesouváme do šaten a přecházíme do školy, po tomto čase není možné dát žáka do ranní ŠD)

- odpoledne končí provoz ŠD: PO-ČT do 17:30 hod

                                             PÁ do 17:00 hod


Je povinností rodičů, zákonných zástupců, vyzvednout žáka ze ŠD do 17:30hod (pá-17:00hod)!

 

Vnitřní řád ŠD, pedagogicko-hygienický režim, ŠVP mají rodiče k dispozici (nahlédnutí, pročtení) za hlavními vchodovými dveřmi do ŠD, na nástěnce v přízemí.

 

Děti mohou navštěvovat ŠD o prázdninách na základě stažení a vyplnění žádosti (ke stažení na webu školy v sekci dokumenty - docházka do ŠD o prázdninách). Během prázdnin je ŠD v provozu, pokud se závazně přihlásí nejméně 12 žáků. Ve školní jídelně se během prázdnin nevaří.

 

Odchody ze ŠD:

Odchody ze ŠD jsou možné pouze v níže uvedené časy, aby nedocházelo k narušování činnosti na odděleních.

Po obědě - 12:30 až 14:00, poté až v 15:00, a později neomezeně. Pokud budete mimořádně vyzvedávat dítě na školním hřišti dříve než v 15:00, musí mít s sebou aktovku! Vychovatelky se nemohou vzdalovat ze hřiště ani půjčovat klíče dětem od budovy ŠD či školy.

V době od 14:00 do 15:00 žáky nelze uvolnit, neboť chodíme na vycházky.

Prostor před školní družinou je sledován monitorem!

Žáci jsou uvolňováni na základě elektronického čipového systému pouze pověřeným osobám, které uvede zákonný zástupce do ,,přihlášky ŠD''.

 

PO VYŽÁDÁNÍ SVÉHO DÍTĚTE, PROSÍM NEOPOUŠTĚJTE PROSTOR PŘED ŠKOLNÍ DRUŽINOU!!!  POKUD ODEJDETE OD ŠD, NEMŮŽEME NÉST ODPOVĚDNOST ZA VAŠE DĚTI!!!!!Oddělení ŠD ve školním roce 2023/2024

1. oddělení p. vych. Pešková: 1.A 
2. oddělení p. vych. Pavlíková: 1.B 
3. oddělení p. vych. Hirschlová: 2.A + 4.B (část)
4. oddělení p. vych. Faltusová: 2.B + 4.A  
5. oddělení p. vych. Herzánová: 3.A + 4.B (část) 
6. oddělení p. vych. Jehličková: 3.B + 4.B (část)

Přijímání žáků do ŠD

Žáci 1. ročníků jsou přijímáni na základě požadavku při zápisu

-  2.ročníků jsou přijímáni na základě vyplněného formuláře, který obdrží v květnu ve ŠD

-  3./4./ ročníků jsou přijímáni na základě vyplněné Žádosti - Zařazení žáka/žákyně do ŠD. Tento formulář je se stažení na stránkách školy, možno vyzvednout také ve ŠD.

  • Vyplněný odevzdat vedoucí vychovatelce do 15.5. 
  • Na později podané žádosti nebude brán zřetel!
  • O přijetí - nepřijetí žáka budou rodiče /zák. zástupci/ vyrozuměni písemně do konce června.

Hlavním kritériem pro přijetí je věk. Přednostně jsou tedy přijímáni mladší žáci před staršími!

Kapacita ŠD je 175 žáků. Tento počet nelze překročit!

 

Bezhotovostní platby za ŠD

1. najednou za září až prosinec - 1.200 Kč - splatnost do 20. září

                      leden až červen - 1.800 Kč - splatnost do 20. ledna

2. ve velmi mimořádných případech může probíhat splátka měsíčně – 300Kč – splatnost do dvacátého v každém měsíci (po dohodě s vedoucí vychovatelkou)

Informace pro platbu

Předpis platby za ŠD nově naleznete v žákovské knížce - Bakaláři, záložka PLATBY/PRAVIDELNÉ PLATBY (zobrazí se pouze ve webové aplikaci na PC).

Účet školy:     2696849/0300

Variabilní symbol:   1. třídy - 4. třídy (kód žáka)

Specifický symbol: 0002