PROGRAMY VZDĚLÁVÁNÍ

Všichni žáci naší školy začínají s výukou anglického jazyka již v 1. třídě. Na konci 1. ročníku pak v závislosti na studijních výsledcích (zvládnutí obsahu učiva - český jazyk, matematika a anglický jazyk) rozřadí  třídní učitelé ve spolupráci s jazykáři děti do 2 větví. Jazykové - v této větvi žáci pokračují s angličtinou jako cizím jazykem a standardní. Ve standardní větvi mohou děti pokračovat ve studiu anglického jazyka formou kroužku. Plynule pak naváží ve 3. ročníku, kde je výuka angličtiny povinná. 

Žáci z jazykové větve pokračují na 2. stupni v jazykovém programu, od 6. třídy mají povinně druhý cizí jazyk. Na výběr mají německý a ruský jazyk.

Grafický program zařazuje druhý cizí jazyk od 8. třídy.

 

Žáci s různým programem jsou zpravidla v jedné třídě.

STANDARDNÍ PROGRAM

Je určen pro žáky kteří ještě nejsou výrazně zaměření nebo potřebují více času na procvičování učiva.

GRAFICKÝ PROGRAM

Je zaměřen na žáky, kteří projevují zájem o moderní technologie a mají i určitý výtvarný talent.

JAZYKOVÝ PROGRAM

Využijí především naši žáci, kteří s ním začali na prvním stupni, nebo děti z jiných škol se zájmem o jazyky.

Srovnání týdenních hodinových dotací a předmětů u jednotlivých programů

Ročník Standardní program Grafický program Jazykový program
1. ročník ČJ 9/ AJ 1/ M 5
2. ročník ČJ 9/ AJ kroužek/ M 5 ČJ 8/ AJ 2/ M 4
3. ročník ČJ 9/ AJ 3/ M5 ČJ 9/ AJ 3/ M 5
4. ročník ČJ 8/ AJ 3/ M 5 ČJ 7/ AJ 4/ M 5
5. ročník ČJ 8/ AJ 3/ M 5 ČJ 7/ AJ 4/ M 5
6. ročník AJ 3 hod, CV ČJ 1 hod, CV M 1 hod, INF 1 hod AJ 3 hod, PG 2 hod, VG 1 hod AJ 4 hod, NJ/RJ 2 hod
7. AJ 3 hod, CV ČJ 1 hod, CV M 1 hod, INF 1 hod AJ 3 hod, PG 2 hod, VG 1 hod AJ 4 hod, NJ/RJ 2 hod
8. AJ 3 hod, RJ/NJ 3 hod, CV ČJ 1 hod, CV M 1 hod AJ 3 hod, RJ/NJ 3 hod, PG 2 hod AJ 4 hod, NJ/RJ 4 hod
9. AJ 3 hod, RJ/NJ 3 hod,semináře AJ 3 hod, RJ/NJ 3 hod, PG 2 hod, seminář 1 hod AJ 4 hod, NJ/RJ 4 hod, seminář 1 hod