Informace k zápisu

ZÁPIS do 1. tříd pro šk. rok 2021/22

 

Zápisy do 1. ročníků ZŠ na školní rok 2021/22 proběhnou 19.-23.dubna 2021.

K zápisu mají přijít děti narozené mezi 1.9.2014 -31.8.2015 a děti, kterým byl v roce 2020 povolen odklad povinné školní docházky. 

 

Pomocí webové aplikace zápisyzs.pardubice.eu si vytvořte žádost o přijetí dítěte do základní školy. Aplikace se otevře od 1.4.2021.

Jakmile vytvoříte žádost v této aplikaci, je nutné jí doručit na požadovanou školu. Máte-li v žádosti uvedeno více škol je potřeba doručení do všech požadovaných školských zařízení.

Děti, kterým byla v minulém roce odložena povinná školní docházka, musí být znovu zapsány v aplikaci zápisy.pardubice.eu a jejich žádosti doručeny do příslušných škol.

 

Podat žádost je možné v termínu sběru přihlášek do ZŠ od  19. do  23. dubna 2021

žádost můžete doručit:

- datovou schránkou - ZŠ Štefánikova - mv9hnep

- emailem podepsaným elektronickým podpisem : kancelar@zsstefanikova-pce.cz

- osobně - do budovy školy, každý den 7:30 - 15:00, 21.4. od 13:00 - 17:00

- doporučenou poštou

 

k žádosti je potřeba doložit kopie:

- rodného listu dítěte

- OP zákonného zástupce

- doložení trvalého bydliště dítěte např. nájemní smlouva

- zápisový lístek ( ke stažení v dolní části této web.stránky)

 

v případě odkladu, navíc tyto doklady:

- doložení doporučení z pedagogickopsychologické poradny

- doporučení dětského lékaře nebo klinického psychologa

 

 Předpokládaný termín zveřejnění přijatých dětí je naplánovaný v týdnu od 10.5.2021

 

Pokud to epidemiologická situace dovolí, přijaté děti budou pozvané na motivační schůzku do naší školy. Termín této schůzky bude upřesněn později.

 

Těšíme se na viděnou

ZŠ Štefánikova

 

Příloha Stáhnout
ZÁPISNÍ LÍSTEK DO 1. třídy.docx STÁHNOUT