Informace k zápisu

ZÁPIS do 1. tříd pro šk. rok 2021/22

 

Pomocí webové aplikace: https://zapisyzs.pardubice.eu lze od 1. dubna do 23.dubna 2021 vytvořit žádost o přijetí dítěte do základní školy. 

Jakmile vytvoříte žádost o přijetí, je nutné jí doručit na požadovanou školu. Máte-li v žádosti uvedeno více škol doručte je do všech požadovaných škol.

 

Podat žádost je možné v termínu sběru přihlášek do ZŠ od  19. do  23. dubna 2021

žádost můžete doručit:

- datovou schránkou - ZŠ Štefánikova - mv9hnep

- osobně - do budovy školy, každý den 7:30 - 15:00, 21.4. od 13:00 - 17:00

- doporučenou poštou

 

k žádosti bude potřeba doložit kopie:

- rodného listu dítěte

- OP zákonného zástupce

- doložení trvalého bydliště dítěte

 

v případě odkladu, navíc tyto doklady:

- doložení doporučení z pedagogickopsychologické poradny

- doporučení dětského lékaře

 

 Předpokládaný termín zveřejnění přijatých dětí je naplánovaný v týdnu od 10.5.2021

 

Jakmile epidemiologická situace dovolí přijaté děti budou pozvané na motivační schůzku do naší školy. Termín této schůzky bude tedy upřesněn později.

 

Těšíme se na viděnou

ZŠ Štefánikova

 

Příloha Stáhnout
ZÁPISNÍ LÍSTEK DO 1. třídy.docx STÁHNOUT