2021-06-14

Volba do školské rady

Volby do Školské rady při ZŠ Pardubice, Štefánikova 448 na následující období 3 let se uskuteční dne 14.6.2021 od 8:00 do 17:00 hodin. Letošní volby proběhnou z důvodů hygienicko- epidemiologických následujícím způsobem: 1) vhozením volebního lístku v zalepené obálce do schránky ve vestibulu školy nebo 2) zasláním volebního lístku v zalepené obálce prostřednictvím svého dítěte/žáka školy.

Bližší informace o volbách, hlasování a volebních lístcích obdrží zákonní zástupci prostřednictvím elektronické žákovské knížky a při konzultacích v týdnu od 7.6.2021.

Kandidáti do Školské rady při ZŠ Pardubice, Štefánikova 448:

  • Miloš Kazda                      zákonný zástupce žáka / žákyně ze třídy 1.B, 3.B
  • Petra Kozárová                 zákonný zástupce žáka / žákyně ze třídy  3.C
  • Mgr. Senta Neumannová      zákonný zástupce žáka / žákyně ze třídy 3.A
  • Mgr. Andrea Malinová         zákonný zástupce žáka / žákyně ze třídy 1.B, 3.B
  • Martin Šnor                      zákonný zástupce žáka / žákyně ze třídy 2.A   

                                                                                                                 Mgr. Renata Janecká, ředitelka školy               

                                                                                                                  V Pardubicích dne 31.5.2021