2023-11-30

Stávka škol 27.11.2023

I když naše škola bude v pondělí 27.11. v běžném provozu, naše stanovisko ke generální stávce je následující:

1) nesouhlasíme se snížením objemu prostředků na platy nepedagogických zaměstnanců, které jsou už nyní nepřijatelné
2) nesouhlasíme s radikální redukcí počtu asistentů pedagoga od roku 2025
3) nesouhlasíme se snížením počtu odučených hodin (tzv. Phmax)
4) nesouhlasíme s neustálými změnami a prakticky neexistující koncepcí ve školství
5) nesouhlasíme s nedostačující komunikací ministerstva školství směrem k veřejnosti a pedagogické obci.

                                                                                                                     Mgr. Renata Janecká, ředitelka školy