2021-12-20

Slavnostní zahájení provozu školního hřiště

V úterý 2.11. 2021 bylo za přítomnosti primátora města Ing. Martina Charváta a náměstka pro školství Mgr. Jakuba Rychteckého slavnostně zahájen provoz našeho nového multifunkčního sportoviště za více než 6 milionů korun. Součástí investice byly nejenom povrchy, ale i sportovní vybavení (basketbalové koše, skok daleký, ochranné sítě, ale i nové venkovní zázemí s bezpečnými dopadovými plochami pro školní družinu). Čeká nás ještě dovybavení hřiště dalšími herními prvky, lavičkami, pískovištěm atd.