2020-01-10

ŠD - záchranáři, linka 155

Dne 10.1. 2020 se děti zúčastnily besedy, na které se dozvěděly spousty informací o záchraně života, první pomoci a zároveň si osvojily pravidla bezpečného chování ve škole i mimo ni. Děti si mohly jednotlivé modelové situace vyzkoušet, dostaly i prostor na otázky a diskuzi.

Děkujeme manželům Strykovým za poskytnutí besedy.