2020-05-28

ŠD - vrácení čipů

Vracení čipů bude probíhat v týdnu 22.6. - 25.6.2020 od 15:15 - 16:30 (týká se pouze dětí, které již nebudou navštěvovat ŠD). V tomto čase si také můžete vyzvedávat věci ze šaten.

Žádosti žáků 3. a 4.ročníků budou vyřízeny do 20.6.2020.

 

! Peníze za čipy se vracejí ve školní družině !