2019-04-30

ŠD - EKODRUŽINA

V týdnu od 23. 4. - 26. 3. 2019 probíhal ve školní družině celotýdenní projekt EKODRUŽINA zaměřený především na životní prostředí. 

Den 1. - rozbor a filtrace vody, sázení rajčat, skládání obrázků ohrožených druhů, "Kimova hra" a křížovka s ekologickou tajenkou.

Den 2. - třídění a recyklace!
Úkolem dětí bylo vyrobit popelnice a čarodějnici z odpadových materiálů. Při opékání buřtíků čarodějnici ekologicky roztřídily do vyrobených kontejnerů.

Den 3. - děti se dozvěděly nové informace o ekologii v praxi. Děkujeme Ing. Lence Horákové za zajímavou besedu! Dalším tématem tohoto dne byl koloběh vody,který si děti namalovaly.

Den 4. - teď už víme,že chceme zdravou planetu!!!
Medaile za třídění odpadu rozdány! Obrázky nemocné planety a plakáty s odpadky nám budou dlouho připomínat, jak je důležité chránit místo, kde žijeme!
Projekt jsme zakončili na Pernštýnském náměstí sladkou odměnou.