2020-09-25

ŠD - dopravně záchranářský projekt

V pondělí 21.9. 2020 jsme ve školní družině zahájili dopravně záchranářský projekt zaměřený především na první pomoc, dopravní výchovu, mimořádné události, požáry a jiná běžná rizika. V průběhu týdne se žáci hravou formou seznámili s prací složek Integrovaného záchranného systému (IZS), kde hlavním cílem bylo poskytnutí základních informací ve všech oblastech bezpečnosti.

Součástí projektového týdne byla i beseda s panem policistou Mgr. Radkem Vančurou a beseda zaměřená na hasiče a záchránnou službu pod vedením paní Strykové. Tímto bychom chtěli moc poděkovat za jejich zprostředkování.