2019-06-28

Realizujeme projekty OPVVV zaměřené na inkluzi

Název projektu: Učíme se pro život

Projekt podporuje osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů. Pomáhá škole při společném vzdělávání žáků a to možností personálního posílení o školního asistenta a školního psychologa.

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001001

Doba realizace: 1. 1. 2017 až 31. 12.2018

Rozpočet: 1 395 154,00 Kč

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Projekt byl ukončen 31.12. 2018

Od ledna 2019 navazujeme projektem Všichni máme šanci.

Projekt  realizujem spolu se školní družinou. Podporuje osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů. Pomáhá škole při společném vzdělávání žáků a to možností personálního posílení o školního asistenta a školního psychologa a využitím tabletů.

Registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0010146

Doba realizace: 1.1.2019 - 31.12.2020

Rozpočet: 2 029 884 Kč

Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání