2020-09-01

Platby ŠD

Vážení rodiče,

letošní platby za ŠD (září-prosinec) provádějte prosím do 20.9.2020 následovně:

1.třídy 1200,-Kč

2.třídy 300,-Kč

3.třídy 300,-Kč

4.třídy 1200,-

(2. a 3.třídy platí pouze 300,-Kč z důvodu nevrácení plateb z předešlého šk.roku)

 

č.účtu:  2696849/0300

variabilní symbol: kód žáka (každý žák obdržel při první třídní schůzce)

konstantní symbol: 0002