2023-12-31

Oznamovací povinnost

Máte-li podezření, že v naší organizaci dochází k neetickému jednání nebo nám chcete poslat jakoukoliv zpětnou vazbu.

Použijte níže uvedený odkaz a využijte náš webový kanál whisleblowing.

www.nntb.cz/c/61tq2lec