2019-09-20

Jsme Škola Paměti národa!

Naše škola získala CERTIFIKÁT ŠKOLY PAMĚTI NÁRODA.
Toto ocenění znamená, že tématu moderních dějin v hodinách věnujeme velkou pozornost a využíváme při výuce netradiční metody.

Bližší informace: https://www.postbellum.cz/o-nas/
https://www.pametnaroda.cz/cs