2020-09-30

Informace pro rodiče k případné nákaze žáka COVID – 19

 

1.      Informujte třídního učitele o důvodu absence (viz školní řád).

2.      Zajistěte neprodleně vyzvednutí žáka ze školy v případě, že vykazuje některý z možných příznaků COVID – 19.

3.      V případě příznaků COVID – 19 kontaktujte telefonicky praktického lékaře.

4.      Pokud je žákovi nařízena karanténa, informujte o této skutečnosti bez odkladu telefonicky nebo přes elektronickou žákovskou knížku (Bakalář) třídního učitele nebo kancelář školy (telefon 466 501 534).

5.      Do školy nemohou vstoupit osoby (zaměstnanci, žáci, ostatní osoby) s příznaky infekčního onemocnění.

                                                           Děkujeme za spolupráci!

                                                                                           Mgr. Renata Janecká, ředitelka školy

V Pardubicích 7.9.2020