2022-05-23

ŠD - Aktuální informace

ŠD – UKONČENÍ ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ

Orientální tanec končí k 30. 5. 2022

Plavání končí k 20. 6. 2022

Keramika, dramatický kroužek, lezecká stěna, šikovné ručičky, míčové hry končí v týdnu od 13. 6. - 17. 6. 2022

 

ŠD - KROUŽKY

Rodiče žáků 2. - 4. ročníků prosíme, aby zapsali kroužky, které chcete, aby Vaše dítě navštěvovalo
ve školním roce 2022/2023

Zájem o kroužky prosím hlaste u své p. vychovatelky.

Rodiče žáků 1. tříd budou mít možnost zapsat své děti na rodič. schůzkách v červnu.

 

ZÁJMOVÉ KROUŽKY PRO ŠKOL. ROK 2022/2023

Časy u zájm. kroužků jsou orientační, budou upřesněny v září.

PONDĚLÍ

- PLAVÁNÍ 15:00 - 17:00 hod.

- ORIENTÁLNÍ TANEC 15:15 - 16:15 hod.

ÚTERÝ

- KERAMIKA 15:15 - 16:15 hod.

STŘEDA

- LEZECKÁ STĚNA 14:00 - 15:30 hod.

- KERAMIKA 15:15 - 16:15 hod.

ČTVRTEK

- MÍČOVÉ HRY 15:15 - 16:15 hod.

- ŠIKOVNÉ RUČIČKY 15:15 - 16:15 hod.

 

ŠD - VRÁCENÍ ČIPŮ

Vrácení čipů bude probíhat v týdnu od 20. 6. - 24. 6. od 15:15 - 16:30 hod.

Týká se pouze dětí, které již nebudou navštěvovat ŠD.

V tomto čase si také můžete vyzvedávat věci ze šaten.