2020-12-31

Čtení pomáhá

PODPORUJEME projekt  www.ctenipomaha.cz. Jedná se o celostátní projekt, který podporuje kromě rozvoje čtení také dětskou filantropii a se kterým máme jako škola letité zkušenosti.

Po zaregistrování si děti vyberou knihu, kterou přečtou, správně vyplní kvíz a věnují virtuálních 50 Kč na dobročinný účel.

V současnosti probíhá akce Čteme pro kuře, kdy si děti přečtou vybranou knihu Zdeňkem Svěrákem a věnují částku na sbírku Pomozte dětem. Cílem je vybrat 150 000 Kč, tj. v přepočtu 3 000 knih.

Děkujeme všem žákům a rodičům, kteří pomáhají dobré věci!