Škola Paměti národa

Informace k zápisu

ZÁPIS do 1. tříd pro šk. rok 2019/20

Zápis se koná v souladu s § 36, § 46 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon).

03. 4. – 04. 4. 2019, 13:00 – 18:00 hodin

 

Pro koho je zápis určený?

·        pro všechny děti narozené v období od 01. 09. 2012 do 31. 08. 2013

·        pro děti, které dostaly v roce 2017 odklad povinné školní docházky

Co budete muset udělat?

Dostavte se se svým dítětem 03. 4. 2019 , nebo 04. 4.  2019 od 13:00 do 18:00 hodin k zápisu do ZŠ Pardubice, Štefánikova.
Vezměte s sebou svůj OProdný list dítěte, cizinci cestovní pas a povolení k pobytu a číslo účtu, ze kterého budete hradit školní obědy a družinu.
 

Co dělat, když chcete žádat o odklad povinné školní docházky?

§ 37 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)

Zákonný zástupce, který žádá pro své dítě  odklad povinné školní docházky, se musí dostavit i s dítětem k zápisu v řádném termínu a musí s sebou přinést doporučení PPP nebo SPC + doporučení pediatra.
V průběhu zápisu zákonný zástupce vyplní žádost o odklad povinné školní docházky a výše zmíněné dokumenty přiloží k této žádosti. Pokud tak neučiní nejpozději do 17.5.2019 nebude odklad povolen.
POZOR: Žádost o odklad musí být podána nejpozději v den zápisu!

Děti, kterým byl odklad ve školním roce 2017/2018 povolen, absolvují se zákonným zástupcem zápis i v tomto školním roce znovu.
 

 

Co dělat, když se nemůžete zápisu zúčastnit?

V případě, že se nemůžete zápisu z vážných důvodů zúčastnit, je možné si s vedením školy domluvit náhradní termín předem.

1.     telefonicky na tel. čísle: 466 501 534

2.     mailem  reditelna@zsstefanikova-pce.cz

Předškoláček , kterému bude 6 let až po 1.9. 2019

může absolvovat zápis v řádném termínu zápisu do 1. tříd pro školní rok 2016/2017
musí mít doporučení – pro děti , které dosáhnou věku 6 let do 31.12. 2019 –  doporučení z PPP, pro děti, které dosáhnou věku 6 let po  31.12. 2019 –  z PPP a od pediatra.

 

Kapacita tříd prvního ročníku: Celkový počet žáků, které můžeme ve školním roce 2019/2020 přijmout, je 90. Jedná se o celkovou kapacitu 3 tříd po max. 30 žácích.   

Kritéria rozhodná pro přijetí dítěte do ZŠ: ZŠ Štefánikova se bude řídit kritérii vydanými zřizovatelem. O přijetí rozhoduje ředitel školy, a to v souladu se školským zákonem a podle stanovených kritérií.

Pomocná kritéria budou  použita v  případě  zájmu  vyššího  počtu dětí, než je počet volných míst v otvíraných prvních třídách pro školní rok 2019/20.

Čas ani pořadí příchodu k zápisu nemá vliv na rozhodnutí o přijetí.

K zápisu musí znovu přijít i děti, kterým byl v roce 2018 udělen odklad povinné školní docházky.

                                                     ZÁKONNÉ KRITÉRIUM 

Trvalý pobyt dítěte ve spádovém obvodu školy, popř. v obci s dohodou uzavřenou se zřizovatelem. 5 b.

U cizince hlášené místo pobytu v ČR.

                                                      POMOCNÁ KRITÉRIA

Starší sourozenec/sourozenci jsou a po 1.9.2019 budou žáky ZŠ Štefánikova. 2 b.

Skutečné bydliště dítěte ve spádovém obvodu školy. 1 b.

 

Co by měl budoucí prvňáček zvládnout, aby byl u zápisu úspěšný?

Každé dítě, které se zápisu zúčastní, bude ÚSPĚŠNÉ! Ptáte se jak je to možné?

·        Vaše dítě je na zápis připravováno v předškolním zařízení, tudíž základní znalosti a dovednosti jistě ovládá.

·        Na webových stránkách školy si pročtěte v sekci Proč právě k nám? DESATERO pro rodiče-zde najdete souhrn

         schopností a dovedností, které by měl budoucí školák zvládat.

·        Pokud budoucího žáčka čeká po nástupu do 1. třídy jakýkoliv učební problém, náš vyškolený pedagogický

         sbor si s tím jistě bude umět poradit.

 

Pokud by Vás zajímalo cokoliv dalšího, budeme Vám k dispozici!

V průběhu měsíce února a března chystáme několik setkání s Vámi, rodiči budoucích prvňáčků.

Uvidíme se například v MŠ K Polabinám, MŠ Koníček, MŠ Gebauerova, MŠ Závodu Míru... 

Pokud byste měli chuť prohlédnout si školu osobně nebo máte otázky, na které jste na našich stránkách nenašli odpověď, neváhejte a zavolejte.

My jsme škola, kde jsou rodiče vítáni:-).                                            

                                                         

BUDEME SE NA VÁS TĚŠIT!!!

A proč si vybrat právě ZŠ Pardubice, Štefánikova?

·        skvělý kolektiv spokojených vyučujících, přátelská atmosféra, příjemné klima, výjimečná provázanost

         a spolupráce obou stupňů ZŠ

·        školní psycholožka, speciální pedagogové

·        angličtina od 1. ročníku, rozvoj žáků vnímáme jako rozvoj individualit

·        rozvoj logického myšlení – kroužek hravé matematiky dle prof. Hejného, šachy

·        krásné třídy, nadstandardně vybavené chodby  - čtenářské koutky určené pro děti obou stupňů školy

·        kvalitní výuka – dokazují to  výborná umístění našich žáků v různých vědomostních olympiádách a soutěžích

         i úspěšně složené přijímací testy na víceletá gymnázia i SŠ.

·        obsáhlá nabídka mimoškolních aktivit - školní i družinové kroužky

 

Příloha Stáhnout
ZÁPISNÍ LÍSTEK DO 1. třídy.docx STÁHNOUT
Žádost o odklad školní docházky.doc STÁHNOUT
Žádost o přijetí dítěte na ZŠ.docx STÁHNOUT