ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU

1. pololetí
Začátek 3.9.2018
Konec 31.1.2019
2. pololetí
Začátek 1.2.2019
Konec 28.6.2019
Vánoční dílny
Pondělí 10. 12. 2018
Prázdniny
Podzimní 29.10.-30.10.2018
Vánoční 22.12.2018 – 2.1.2019
Pololetní 1.2.2019
Jarní 4.2.-10.2.2019
Velikonoční 18.4.2019
Hlavní 29.6. až 1.9.2019
Pedagogické rady
1. čtvrtlentí pondělí 5.11.2018
2. čtvrtletí pondělí 28.1.2019
3. čtvrtletí pondělí 8.4.2019
4. čtvrtletí pondělí 24.6.2019
Schůzky rodičů s učiteli školy
Třídní schůzky pondělí 5.11.2018
Konzultace pondělí 7.1.2019
Třídní schůzky pondělí 8.4.2019
Konzultace pondělí 3.6.2019
Velikonoční dílny
Středa 10.4.2019
Slavnostní rozloučení s 9.roč.
Čtvrtek 27.6.2019
Lyžařské výcviky
Leden 14.1. – 18.1. 2019
Únor 1 17.2. – 22.2.2019
Únor 2 24.2. – 1.3.2019