Škola Paměti národa

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU

1. pololetí
Začátek: 2. 9. 2019
Konec 31.1.2020
2. pololetí
Začátek 1.2.2019
Konec: 30. 6. 2020
Vánoční dílny
Středa: 11. 12. 2019
Prázdniny
Podzimní: 29. - 30. 10. 2019
Vánoční: 23.12. 2019 - 3. 1. 2020
Pololetní: 31. 1. 2020
Jarní: 10. 2. - 16. 2. 2020
Velikonoční: 9. 4. 2020
Pedagogické rady
1. čtvrtletí: 4 .11. 2019
2. čtvrtletí: 27. 1. 2020
3. čtvrtletí: 6. 4. 2020
4. čtvrtletí 22. 6. 2020
Schůzky rodičů s učiteli školy
Třídní schůzky pondělí 4. 11. 2019
Konzultace středa 8. 1. 2020
Třídní schůzky pondělí 6. 4. 2020
Konzultace středa 3. 6. 2020
Velikonoční dílny
středa 25. 3. 2020
Slavnostní rozloučení s 9.roč.
čtvrtek 25. 6. 2020
Lyžařské výcviky
I. stupeň 13 .1. - 17. 1. 2020
II. stupeň 16. 2. - 21. 2. 2020