Škola Paměti národa

ZÁJMOVÉ KROUŽKY

Kroužek Vyučující Termín
Basketbal 4. - 5. roč. K. Janecká ČT 7.00 - 7.45
Angličtina 2. ročník J. Janoušková PO 11:50 - 12:35
Ukulele + kytara L. Dohunek ST 14.00 - 14.45
Příprava na přijímací zkoušky M 9A M. Urbanová ÚT 7.00 - 7.45
Příprava na přijímací zkoušky ČJ 9B N.Dvořáková ST 7.00 - 7.45
Matematika 8. roč. M.Černohorská ST 14.00 - 14.45
Příprava na přijímací zkoušky M 9B M. Černohorská PO 7,00 - 7,45
Příprava na přijímací zkoušky ČJ 9A M. Brandýská ČT 7,00 - 7,45
Florbal 1. - 2. tř. M. Špulková ÚT 13.45 - 14.45
Florbal 3. - 4. tř. M. Špulková ST 14.00 - 15.00
Matematika hrou 3. - 5. tř. H. Stoupová ÚT 13:00 - 13:45
Matematika hrou 1. - 2. tř. J. Malinová
Výtvarný kroužek 2.st. Šárka Švecová ST 14.15 - 15.45
Zdravotní cvičení Jitka Kubecová ST 7:00 - 7:45