Škola Paměti národa

DOKUMENTY ŠKOLY

Čipový systém STÁHNOUT
Desatero učeben IT STÁHNOUT
Dílenský řád STÁHNOUT
Dodatek k vnitřnímu a provoznímu řádu ŠJ STÁHNOUT
Klasifikační řád STÁHNOUT
Objednávka čipů STÁHNOUT
Pracovní řád pro učebnu chemie STÁHNOUT
Preventivní program STÁHNOUT
Principy hodnocení žáků STÁHNOUT
Provozní řád - interaktivní tabule STÁHNOUT
Provozní řád - učebna HV STÁHNOUT
Rozvojový program MŠMT "Podpora vzdělávání cizinců ve školách" - závěrečná zpráva STÁHNOUT
Řád cvičné kuchyně pro žáky STÁHNOUT
Řád tělocvičen STÁHNOUT
Řád učebny fyziky STÁHNOUT
Řád učebny přírodopisu STÁHNOUT
Řád učebny VV STÁHNOUT
Školní řád STÁHNOUT
Školní učební plán 1. st. STÁHNOUT
Školní učební plán 2. st. STÁHNOUT
Školní vzdělávací program ŠD STÁHNOUT
ŠVP - charakteristika školy STÁHNOUT
Vnitřní a provozní řád školní jídelny STÁHNOUT
Vnitřní řád ŠD STÁHNOUT
Výroční zpráva 2018/2019 STÁHNOUT
ZÁPISNÍ LÍSTEK DO 1. třídy STÁHNOUT
Závěrečná zpráva - Rozvojový program MŠMT "Podpora vzdělávání cizinců ve školách " - 2018 STÁHNOUT