2019-05-13

7.schůzka ŽR

 A. Pětioká nám představila prezentaci naší školy pro Dětský parlament. Byli vybráni zástupci na Krajskou konferenci žákovských parlamentů, vyhodnocen tematický den a výtvarné práce k výročí úmrtí M.R.Štefánika. Zástupci tříd byli seznámeni s možným zapojením do soutěží (Bezpečný internet, Ležáky, Stáří očima dětí atd.) a do workshopů kódování pro dívky. Třída 5.C pozvala spolužáky na jarmark k Abecedě peněz. Znovu jsme prodiskutovali nutnost zamykání skříněk v šatnách. Připravujeme společnou akci na závěr školního roku jako poděkování ŽR za celoroční práci. Zapsala R.J.